Wij controleren op:

Wetgeving

Waar specialisme naar boven komt!

Kansen

Soms net even verder denken!

Hoeveelheden

Een foutje is zo gemaakt en kan veel geld kosten!

Risico's

Risco's zijn vaak te beperken!

Voorbeelden:

Onnodig grote uitstroombak

In een bestek werd voor drie ‘overstortleidingen’ één uitstroombak voorgeschreven!  Een speciaal product wat € 7.600 kostte. Wij hebben de opdrachtgever geadviseerd om drie kleine standaard uitstroombakken te gebruiken. De opdrachtgever zag hier geen nadelen in, eerder voordelen, in verband met enorme gewichtsbesparing in een zettingsgevoelig gebied.

Besparing op leverantiekosten: € 5.900

Dit gaat in veel bestekken fout!

In bijna alle bestekken staat: ontgravingsdiepte voor het verwijderen van huisaansluitingen is 80cm. Maar wie controleert dit? In de praktijk blijkt dat deze vaak behoorlijk dieper liggen.

Wat staat er in uw bestekken over het graven van proefsleuven? Welke diepte is er aangegeven? In de WION is vastgesteld dat dit minimaal 1,5m moet zijn. Tevens worden in 7% van de bestekken helemaal geen posten opgenomen voor proefsleuven!

Een fout die we ook geregeld tegenkomen is de dikte van de op te breken tegels, bij inritten is dit vaak 80mm. In veel bestekken wordt hier geen rekening mee gehouden.

Zo hebben wij een lijst met tientallen van dit soort veelvoorkomende fouten.

''Mevrouw, we komen over 8 weken terug''

De stenen zijn op……..

In het bestek staat leveren en aanbrengen betonstraatstenen, maar door een rekenfout 150m2 te kort.

Omdat deze stenen geen voorraadproduct zijn is de levertijd 8 weken!! En nu?? Tijdelijk dichtblokken??

Dit zijn aspecten welke u liever in de voorbereiding constateert. Maar omdat het checken van hoeveelheden monnikenwerk is gebeurt dit vaak niet. Wij controleren wel alle hoeveelheden.

Industriegrond afvoeren?? (1)

Voor een rioleringswerk  moest er grond uit de rioolsleuf afgevoerd worden. Hiervoor had de gemeente een verkennend bodemonderzoek laten opstellen. De conclusie hiervan was dat alle vrijkomende grond (ca. 5.330 m3) afgevoerd moest worden als ‘industriegrond’. Bij het analyseren van het onderzoek was het aannemelijk dat alleen de bovenste 30cm van de te ontgraven grond ‘industrie’ zou zijn. Wij hebben een extra in situ AP04 onderzoek laten verrichten. Hieruit kwam inderdaad dat de laag dieper dan 30cm als AW bestempeld kon worden. Ruim 70% van deze grond is uiteindelijk afgevoerd als AW grond.

Financiële besparing: € 22.000

Industriegrond afvoeren?? (2)

Wet- en regelgeving op het gebied van vrijkomende grond is omslachtig en verandert constant. 

Zo hebben wij € 40.000 bespaard voor een opdrachtgever. Er moest een watergang verbreed worden waarvan de kwaliteit van de vrijkomende grond ‘industrie’  was en in het bestek stond opgenomen dat deze grond (ca. 5.100 m3) afgevoerd moest worden naar een erkende verwerker. Dit was al afgestemd met de omgevingsdienst. Door het gericht te raadplegen van het besluit bodemkwaliteit (BBK) ‘de op en nabij regeling’ hebben wij gerealiseerd dat de grond op het naastliggend perceel kon worden verwerkt.

Interesse?

Laat uw bestek door Sennef Infra Consultancy controleren. Zo vermijdt u fouten, loopt u minder risico’s en benut u kansen. Wij hanteren voor onze controle een prijsstelling op basis van het no cure no pay concept. U betaalt Sennef Infra Consultancy een vast bedrag, dat nooit hoger is dan de besparing die voor u mogelijk is.

Neem contact met ons op voor meer informatie.